Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1499 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

80/5876 ze dne 23. 10. 2023

k usnesení rady kraje

81/5944 ze dne 6. 11. 2023

14/1499 7. 12. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 – 2024

14/1499 7. 12. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 – 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
3. rozhodlo

u projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
4. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.600.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

14/1499 7. 12. 2023
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.600.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
6.

14/1499 7. 12. 2023
7. souhlasí

u projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
8. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.200.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

14/1499 7. 12. 2023
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
10. souhlasí

u projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
11. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 2.400.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 – 2024

14/1499 7. 12. 2023
12. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 2.400.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
13. souhlasí

u projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 2.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
14. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

14/1499 7. 12. 2023
15. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
16. souhlasí

u projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1499 7. 12. 2023
17. rozhodlo

vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, financovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1358 ze dne 7. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.