Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/150 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  10/510 ze dne 22. 2. 2021

3/150 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 10.2. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/150 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2021“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021, dle předloženého materiálu

3/150 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.