Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1506 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6045 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1369 ze dne 7. 9. 2023

14/1506 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a změně struktury financování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ dle předloženého materiálu

14/1506 7. 12. 2023
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2024 před výběrem projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie dle předloženého materiálu

14/1506 7. 12. 2023
3. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ v maximální výši 114.950 Kč v případě nevybrání projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.