Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1508 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/6073 ze dne 20.11.2023

14/1508 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

informace o stavu projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2021–2027 dle předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.