Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1509 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6048 ze dne 20. 11. 2023

14/1509 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

 

informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ dle předloženého materiálu

14/1509 7. 12. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023-2026 ve výši 107.500.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1509 7. 12. 2023
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1509 7. 12. 2023
4. souhlasí

 

u projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s úhradou výdajů v maximální výši 103.870.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.