koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/151 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 12/678 ze dne 15.3.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

  3/151                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu „TASK FORCE OKD“ - Dopady útlumu těžby 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/151                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, na realizaci projektu „TASK FORCE OKD – dopady útlumu těžby 2021“ ve výši 2.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 17. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.