Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1510 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3629 ze dne 29.8.2022

č. 55/3902 ze dne 24.10.2022

č. 62/4598 ze dne 20.2.2023

č. 78/5759 ze dne 25.9.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/889 ze dne 15.9.2022

č. 10/989 ze dne 15.12.2022

č. 11/1122 ze dne 10.3.2023

14/1510 7. 12. 2023
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (ITI) v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1510 7. 12. 2023
2. bere na vědomí

 

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ v maximální výši 160.930 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1510 7. 12. 2023
3. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 11/1122 ze dne 10.3.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ z částky 9.900.000 Kč na částku 11.500.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.