Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1511 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1153 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2084 ze dne 3.9.2020

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

14/1511 7. 12. 2023
1. rozhodlo

schválit rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA na rok 2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1511 7. 12. 2023
2. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 3

14/1511 7. 12. 2023
3. rozhodlo

prominout úrok z prodlení ve výši 3.290.870,98 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, vzniklý na základě smlouvy o úvěru ev. č. 03069/2022/RRC s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1511 7. 12. 2023
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí úvěru ev.č. 03069/2022/RRC se subjektem Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.