Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1512 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5659 ze dne 21.8.2023

č. 82/6061 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1438 ze dne 7.9.2023

14/1512 7. 12. 2023
1. rozhodlo

pověřit radu kraje rozhodováním o poskytování dotací právnickým osobám v dotačních programech zaměřených na Bezplatné stravování ve školách v rámci realizace projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.03.04.01/00/22_026/0003047, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus a uzavírání smluv o poskytnutí dotace včetně schvalování jejich změn a uzavírání dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace za podmínek dle předloženého materiálu

14/1512 7. 12. 2023
2. rozhodlo

zrušit své usnesení č. 13/1438 ze dne 7. 9. 2023 v části poskytnout dotaci v rámci dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024, vyhlášeného dne 9. 6. 2023, vůči žadateli Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 60802707, a neposkytnout dotaci uvedenému žadateli s odůvodněním dle důvodové zprávy

14/1512 7. 12. 2023
3. rozhodlo

změnit údaje s ohledem na chybu v psaní v příloze č. 1 svého usnesení č. 13/1438 ze dne 7. 9. 2023 u žadatele s pořadovým číslem 40 ve sloupci Identifikační číslo na „00849642“ a ve sloupci Příjemce dotace/žadatel na „Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace“, dle uvedeného materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.