Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1517 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5316 ze dne 26.6.2023

č. 82/6056 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 8/756 ze dne 16.6.2022

14/1517 7. 12. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, vyhlášeného dne 28. 6. 2023, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.