Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1518 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/192 ze dne 22.12.2016

č. 57/4132 ze dne 28.11.2022

č. 65/4827 ze dne 3.4.2023

č. 82/6070 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/946 ze dne 21.4.2010

č. 2/36 ze dne 22.12.2016

č. 6/598 ze dne 14.12.2017

č. 10/1018 ze dne 15.12.2022

č. 12/1252 ze dne 8.6.2023

14/1518 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1518 7. 12. 2023
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci se společností Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland, jehož předmětem je úprava počátku období uznatelnosti nákladů na předfinancování projektu „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny“ z „od 1.7.2023 do 30.6.2024“ na „od 1.1.2023 do 30.6.2024“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

14/1518 7. 12. 2023
3. rozhodlo

opětovně delegovat Jana Krkošku, MBA jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland

14/1518 7. 12. 2023
4. rozhodlo

zmocnit Jana Krkošku, MBA, člena valného shromáždění a dozorčí rady společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, případně Ing. Šárku Šimoňákovou jako jeho náhradníka ve valném shromáždění, k jednání na valném shromáždění a dozorčí radě, a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.