koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/152 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/523 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1802 ze dne 5. 3. 2020

  3/152                         17. 3. 2021
  1. schvaluje

  dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

  3/152                         17. 3. 2021
  2. vydává

  dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.