Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1522 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

k usnesení rady kraje

č. 68/5106 ze dne 22.05.2023

č. 82/6054 ze dne 20.11.2023

14/1522 7. 12. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení

14/1522 7. 12. 2023
2. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023 ve výši 3.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2026

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.