Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1524 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1394 ze dne 7.9.2023

k usnesení rady kraje

č. 78/5760 ze dne 25.9.2023

k usnesení rady kraje

č. 82/6077 ze dne 20.11.2023

14/1524 7. 12. 2023
1. rozhodlo

v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242 a Moravskoslezským krajem, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.