Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1525 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6093 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

14/1525 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 k 6. 11. 2023

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2023

14/1525 7. 12. 2023
2. bere na vědomí

informaci o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce vůči Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.