Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1526 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6080 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/262 ze dne 15.6.2017

č. 16/1922 ze dne 4.6.2020

č. 10/1022 ze dne 15.12.2022

14/1526 7. 12. 2023
1. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 150.000 tis. Kč

14/1526 7. 12. 2023
2. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 350.000 tis. Kč po uhrazení pohledávky za Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, IČO 25083325

14/1526 7. 12. 2023
3. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 264.463 tis. Kč

14/1526 7. 12. 2023
4. schvaluje

rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1526 7. 12. 2023
5. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje finanční prostředky fondu v celkové výši 818.317 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 pro financování výdajů souvisejících s realizací projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1526 7. 12. 2023
6. bere na vědomí

Přehled předpokládaného použití zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na částečné financování konkrétních investičních projektů v letech 2023 až 2027 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1526 7. 12. 2023
7. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2024 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1526 7. 12. 2023
8. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. g) Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.