Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1527 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6096 ze dne 20. 11. 2023

14/1527 7. 12. 2023
1. rozhodlo

darovat movité věci ve vlastnictví kraje uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651

14/1527 7. 12. 2023
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 04155/2022/IM ze dne 18. 10. 2022 uzavřené mezi krajem jako kupujícím a panem **********, jako prodávajícím, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.