Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1528 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1267 ze dne 8. 6. 2023

k usnesení rady kraje

č. 82/6085 ze dne 20. 11. 2023

14/1528 7. 12. 2023
1. rozhodlo

a)    v souladu s čl. II. odst. 12. písm. b. Smlouvy o smlouvách budoucích o převodu nemovitostí ev. č. 03833/2023/IM ze dne 8. 9. 2023, uzavřené mezi krajem a DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, sdělit DIAMO, státní podnik, že kraj má zájem „Majetek ČR“ nabýt jako celek bezúplatným převodem, tj. na základě smlouvy o bezúplatném převodu

b)   v souladu s čl. II. odst. 12. písm. c. Smlouvy o smlouvách budoucích o převodu nemovitostí ev. č. 03833/2023/IM ze dne 8. 9. 2023, uzavřené mezi krajem a DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, podat žádost o zahájení administrace schvalovacího procesu pro uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.