Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/153 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/530 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/153 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/153 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 6, 7, 8 a 9 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.