Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1537 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6102 ze dne 20. 11. 2023

14/1537 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, na projekt „Podpora při zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob v roce 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora při zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob v roce 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Tyfloservis, o.p.s., IČO 26200481, na projekt „Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob na území Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Tyfloservis, o.p.s., IČO 26200481, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob na území Moravskoslezského kraje“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace ADRA, o.p.s., IČO 61388122, na projekt „Regionální dobrovolnické centrum MSK“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 1.200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Regionální dobrovolnické centrum MSK“, vzniklých v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a uhrazených do 15. 1. 2025, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci subjektu Obec Hrabyně, IČO 00300136, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

14/1537 7. 12. 2023
8. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 písm. e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 1.400.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci Obci Hrabyně, IČO 00300136, z Fondu sociálních služeb v roce 2024

14/1537 7. 12. 2023
9. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2024 Obci Hrabyně,
IČO 00300136, ve výši 1.400.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, poskytované organizací Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 15. 6. 2024 a s Obcí Hrabyně, IČO 00300136, uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.