Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1543 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6107 ze dne 20. 11. 2023

14/1543 7. 12. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 33 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

14/1543 7. 12. 2023
2. vydává

dodatek č. 33 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.