Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1544 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5647 ze dne 21.8.2023

č. 82/6104 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1416 ze dne 7.9.2023

14/1544 7. 12. 2023
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1544 7. 12. 2023
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

14/1544 7. 12. 2023
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve  Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024-2026

14/1544 7. 12. 2023
4. rozhodlo

schválit vstup do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu sociální službu denní stacionáře ID 5032718 a uzavřít s poskytovatelem Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky, že bude vydáno pravomocné rozhodnutí o změně registrace předmětné sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů do 20. 11. 2023

14/1544 7. 12. 2023
5. rozhodlo

schválit výstup sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ID 7676437, poskytované Statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

14/1544 7. 12. 2023
6. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

14/1544 7. 12. 2023
7. rozhodlo

schválit Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

14/1544 7. 12. 2023
8. rozhodlo

neschválit vstup sociální služby domovy se zvláštním režimem, ID 7494888, poskytované organizací DZR Pohoda, z. ú., IČO 07174357, do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

14/1544 7. 12. 2023
9. rozhodlo

uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024-2026 z důvodu navýšení kapacity

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.