Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1545 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6100 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1158 ze dne 10.3.2023

14/1545 7. 12. 2023
1. rozhodlo

stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2024 ve výši 438.130 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.