Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/155 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/524 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8422 ze dne 21. 9. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/155 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.