Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1565 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6110 ze dne 20.11.2023

14/1565 7. 12. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu

14/1565 7. 12. 2023
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.