koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/157 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/525 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  3/157                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 22 předloženého materiálu

  3/157                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  3/157                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.