koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/158 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/529 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  3/158                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 9 předloženého materiálu

  3/158                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  3/158                         17. 3. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na realizaci projektu Janáčkova filharmonie v Opavě 2021 - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  3/158                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, na realizaci projektu Janáčkova filharmonie v Opavě 2021 - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  3/158                         17. 3. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na realizaci projektu Zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2021 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  3/158                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, na realizaci projektu Zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2021 ve výši 1.200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.