Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/159 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/450 ze dne 8.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

č. 14/1676 ze dne 12.12.2019

3/159 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

3/159 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.