koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/159 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 9/450 ze dne 8.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

  č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

  č. 14/1676 ze dne 12.12.2019

  3/159                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

  3/159                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.