Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1593 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6525 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1593 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

  

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 13.500 tis. Kč na projekt Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

  

15/1593 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, ve výši 13.500 tis. Kč, na projekt Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

15/1593 7. 3. 2024
3. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 24.100 tis. Kč na projekt Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

15/1593 7. 3. 2024
4. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, ve výši 24.100 tis. Kč, na projekt Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

15/1593 7. 3. 2024
5. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18.250 tis. Kč a neinvestiční dotace v celkové výši 7.000 tis. Kč na projekt Zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

15/1593 7. 3. 2024
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 18.250 tis. Kč a neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 7.000 tis. Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na projekt Zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

15/1593 7. 3. 2024
7. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 3.000 tis. Kč na projekt Podpora činnosti Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2024 

  

15/1593 7. 3. 2024
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.000 tis. Kč SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, na projekt Podpora činnosti Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2024, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

15/1593 7. 3. 2024
9. bere na vědomí

žádost Statutárního města Ostrava, IČO 00845451, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 2.573 tis. Kč na projekt Úhrada nákladů ze služby elektronických komunikací 

15/1593 7. 3. 2024
10. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573 tis. Kč Statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, na projekt Úhrada nákladů ze služby elektronických komunikací, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

15/1593 7. 3. 2024
11. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 3.750 tis. Kč na projekt Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

15/1593 7. 3. 2024
12. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.750 tis. Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na projekt Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.