koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/160 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1814 ze dne 5.3.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 7/5 ze dne 22. 2. 2021

  3/160                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

  3/160                         17. 3. 2021
  2. podporuje

  záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

  3/160                         17. 3. 2021
  3. ukládá

  náměstkovi hejtmana kraje

  provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

  Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

  Termín: 1. pololetí 2022

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.