Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1602 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6542 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1602 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 32 předloženého materiálu

15/1602 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

15/1602 7. 3. 2024
3. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.