Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1604 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/5731 ze dne 25. 9. 2023

č. 89/6534 ze dne 19. 2. 2024

15/1604 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)  poskytnout účelové neinvestiční dotace na rok 2024 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024“ žadatelům uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.