Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1608 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/5862 ze dne 23.10.2023

č. 87/6400 ze dne 22.01.2024

č. 88/6461 ze dne 05.02.2024

15/1608 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o alokované výši finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

15/1608 7. 3. 2024
2. rozhodlo

podle § 36 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2024 ve výši povinného procentuálního podílu – maximálně 38,2 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů ve vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2024 a to za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.