Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1609 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3580 ze dne 29.8.2022

č. 75/5465 ze dne 7.8.2023

č. 89/6551ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1112 ze dne 10.3.2023

15/1609 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trati 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha od 12/2024 do 12/2034, dle předloženého materiálu

15/1609 7. 3. 2024
2. ruší

bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1112 ze dne 10.3.2023, týkající se schválení závazku k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Osoblaha na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2033, dle předloženého materiálu

15/1609 7. 3. 2024
3. schvaluje

závazek v odhadované max. výši 218.374.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Osoblaha na území Moravskoslezského kraje od 12/2024 do 12/2034, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.