Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1612 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6547 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 07.12.2023

15/1612 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a obcí Horní Bludovice a městem Šenov z titulu zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji městskou hromadnou dopravou, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

15/1612 7. 3. 2024
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1612 7. 3. 2024
3. rozhodlo

uzavřít se městem Šenov, IČO 00297291, smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1612 7. 3. 2024
4. rozhodlo

o finančním závazku kraje k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou pro rok 2025–2033, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.