Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1614 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6552 ze dne 19.2.2024

15/1614 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)  směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství, a to:

·         část pozemku parc. č. 1966/4 (ostatní plocha, silnice), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 1966/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o nové dosud nezapsané výměře 22 m2, parc. č. 1966/7 (ostatní plocha, silnice) o výměře 22 m2 a parc. č. 1966/9 (ostatní plocha, silnice) o výměře 13 m2 dle geometrického plánu č. 1296-22022a/2022 ze dne 14.8.2023,

·         celé pozemky parc. č. 1965/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 48 m2 a parc. č. 2988/5 (ostatní plocha, silnice) o výměře 21 m2,

vše v k. ú. Košatka nad Odrou a obci Stará Ves nad Ondřejnicí

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky a v hospodaření Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 včetně součástí a příslušenství, a to:

·         část pozemku 1877 (vodní plocha, tok přirozený), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 1877/2 (ostatní plocha, silnice) o výměře 9 m2, parc. č. 1877/3 (ostatní plocha, silnice) o výměre 2 m2, parc. č. 1877/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 46 m2 a parc. č. 1877/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 12 m2;

·         část pozemku 2383/1 (ostatní plocha, jiná plocha), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 2383/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 8 m2, parc. č. 2383/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 m2 a parc. č. 2383/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 m2;

·         část pozemku 2401/1 (ostatní plocha, silnice), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 2401/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 15 m2 a parc. č. 2401/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 24 m2;

·         část pozemku 2401/2 (ostatní plocha, silnice), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 2401/2 (ostatní plocha, silnice) o nové dosud nezapsané výměre 117 m2, parc. č. 2401/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 34 m2 a parc. č. 2401/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 12 m2;

·         část pozemku 2462/2 (ostatní plocha, jiná plocha), z kterého vznikly nově vzniklé pozemky parc. č. 2462/2 (ostatní plocha, silnice) o nové dosud nezapsané výměře 83 m2 a parc. č. 2462/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 21 m2      

dle geometrického plánu č. 1296-22022a/2022 ze dne 14.8.2023,

·         celé pozemky parc. č. 2383/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 47 m2 a parc. č. 2401/3 (ostatní plocha, silnice) o výměře 8 m2,

vše v k. ú. Košatka nad Odrou a obci Stará Ves nad Ondřejnicí

vše v k. ú. Košatka nad Odrou a obci Stará Ves nad Ondřejnicí

s finančním plněním ze strany kraje ve výši 47.420,- Kč + DPH;

b) vyjmout část pozemku parc. č. 1966/4, z kterého vznikly nově odměřené pozemky parc. č. 1966/4 o nové dosud nezapsané výměře 22 m2, parc. č. 1966/7 o výměře 22 m2 a parc. č. 1966/9 o výměře 13 m2, celé pozemky parc. č. 1965/4 a parc. č. 2988/5 vše v k. ú. Košatka nad Odrou a obci Stará Ves nad Ondřejnicí z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví Českou republikou s právem hospodařit pro Povodí Odry, státní podnik vkladem práv do katastru nemovitostí

c) předat nově odměřené pozemky parc. č. 1877/2 o výměře 9 m2, parc. č. 1877/3 o výměre 2 m2, parc. č. 1877/4 o výměře 46 m2, parc. č. 1877/5 o výměře 12 m2; parc. č. 2383/3 o výměře 8 m2, parc. č. 2383/4 o výměře 1 m2, parc. č. 2383/5 o výměře 1 m2; parc. č. 2401/6 o výměře 15 m2,  parc. č. 2401/7 o výměře 24 m2; parc. č. 2401/2 o nové dosud nezapsané výměre 117 m2, parc. č. 2401/4 o výměře 34 m2, parc. č. 2401/5 o výměře 12 m2; parc. č. 2462/2 o nové dosud nezapsané výměře 83 m2, parc. č. 2462/5 o výměře 21 m2 a celé pozemky 2383/2 a parc. č. 2401/3 vše v k. ú. Košatka nad Odrou a obci Stará Ves nad Ondřejnicí do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.