Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1619 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6559 ze dne 19. 2. 2024

č. 82/6043 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

15/1619 7. 3. 2024
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1619 7. 3. 2024
2. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.