Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1622 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6556 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1622 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o., IČO 17829887, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 520.000 Kč na projekt Školení první pomoci MŠ a ZŠ

15/1622 7. 3. 2024
2. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o., IČO 17829887, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu Školení první pomoci MŠ a ZŠ ve výši 520.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.