Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1627 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/6413 ze dne 22. 1. 2024

15/1627 7. 3. 2024
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chytré ovzduší ve veřejné správě – SMART AIR“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 11.000 EUR a s předpokládanou dobou realizace v letech 2024-2027

15/1627 7. 3. 2024
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chytré ovzduší ve veřejné správě – SMART AIR“ předkládaný do výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 ve výši 11.000 EUR v letech 2024-2027 dle předloženého materiálu

15/1627 7. 3. 2024
3. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů projektu „Chytré ovzduší ve veřejné správě – SMART AIR“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, Województwem Śląskie, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.