Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1628 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6222 ze dne 4.12.2023

č. 85/6309 ze dne 18.12.2023

č. 89/6581 ze dne 19.2.2024

č. 89/6588 ze dne 19.2.2024

15/1628 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace projektů z oblasti kybernetické bezpečnosti dle předloženého materiálu

15/1628 7. 3. 2024
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Centrální zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč

15/1628 7. 3. 2024
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Centrální zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Národního plánu obnovy, pilíř Digitální transformace, Komponenta 1.2 Digitální systém veřejné správy v letech 2024 – 2026 ve výši 110.000.000 Kč dle předloženého materiálu

15/1628 7. 3. 2024
4. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Centrální zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 21.580.000 Kč

15/1628 7. 3. 2024
5. bere na vědomí

informaci o změně struktury financování projektů „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ a „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ předložených do programu Národního plán obnovy ČR dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.