Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1629 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/6414 ze dne 22. 1. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/995 ze dne 15.12.2022

č. 11/1126 ze dne 10.3.2023

15/1629 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „E-Care: Tech-adoption in the health and social care sector within EU regions“ financovatelného z programu ERASMUS+, dle předloženého materiálu

15/1629 7. 3. 2024
2. schvaluje

změnit název projektu „E-Care: Tech-adoption in the health and social care sector within EU regions“ na „MindCare: Mental health Initiative for Nurturing and Development through Comprehensive Assistive REsources“

15/1629 7. 3. 2024
3. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 11/1126 ze dne 10. 3. 2023 dobu financování projektu „MindCare: Mental health Initiative for Nurturing and Development through Comprehensive Assistive REsources“ z „2023 – 2026“ na „2024 – 2027“ dle předloženého materiálu

15/1629 7. 3. 2024
4. rozhodlo

přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „MindCare: Mental health Initiative for Nurturing and Development through Comprehensive Assistive REsources“ do programu ERASMUS+, od partnerských institucí dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.