Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1630 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.89/6582 ze dne 19.2.2024

15/1630 7. 3. 2024
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ z „107.500.000 Kč“ na „170.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

15/1630 7. 3. 2024
2. rozhodlo

nahradit text bodu 4) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 textem tohoto znění:

„souhlasí

u projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s úhradou výdajů v maximální výši 167.123.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nezískání podpory z Národního plánu obnovy dle předloženého materiálu“

15/1630 7. 3. 2024
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

15/1630 7. 3. 2024
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2025 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

15/1630 7. 3. 2024
5. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

15/1630 7. 3. 2024
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

15/1630 7. 3. 2024
7. souhlasí

u projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ s úhradou výdajů v maximální výši 16.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.