Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1631 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6587 ze dne 19. 02. 2024

15/1631 7. 3. 2024
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ financovatelného v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský kraj“ s předpokládanými náklady 48.000.000 Kč

15/1631 7. 3. 2024
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský kraj“ s předpokládanými náklady 48.000.000 Kč dle předloženého materiálu

15/1631 7. 3. 2024
3. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 po dobu 5let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 5.000.000 Kč

15/1631 7. 3. 2024
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

15/1631 7. 3. 2024
5. souhlasí

u projektu „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 48.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2021–2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.