Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1636 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1153 ze dne 31.5.2021

č. 89/6590 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2084 ze dne 3.9.2020

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 14/1511 ze dne 7.12.2023

15/1636 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost obce Albrechtice, IČO 297429, dle přílohy č. 1

15/1636 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Albrechtice, IČO 00297429 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 6 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1636 7. 3. 2024
3. bere na vědomí

žádost obce Horní Benešov, IČO 00296007, dle přílohy č. 2

15/1636 7. 3. 2024
4. rozhodlo

poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Horní Benešov, IČO 00296007 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 6 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1636 7. 3. 2024
5. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.