Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1638 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

č. 23/1499 ze dne 9.8.2021

č. 38/2599 ze dne 28.2.2022

č. 51/3630 ze dne 29.8.2022

č. 87/6411 ze dne 22.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

č. 5/429 ze dne 16.9.2021

č. 7/656 ze dne 16.3.2022

č. 8/768 ze dne 16.6.2022

č. 9/895 ze dne 15.9.2022

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1638 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, o mimořádný členský příspěvek ve výši 2.070.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1638 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout mimořádný členský příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, ve výši 2.070.000 Kč, na pomoc při identifikaci a řešení problémů v ocelářství v MSK se zvláštním zaměřením na situaci ve společnosti Liberty Ostrava a.s., a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.