Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1639 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6527 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1639 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost subjektu Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 4.500.000 Kč na projekt „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2024" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1639 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci subjektu Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, ve výši 4.500.000 Kč na projekt „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR 2024" s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.