koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/164 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/540 ze dne 22.2.2021

  3/164                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/164                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 3.288.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.