Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

k usnesení rady kraje

č. 82/6066 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

15/1640 7. 3. 2024
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 dle přílohy č. 1, 4, 5 a 7 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

15/1640 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

15/1640 7. 3. 2024
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 a 6 tohoto usnesení

15/1640 7. 3. 2024
4. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 5.023.940 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.