Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1642 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6595 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1642 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 k 5. 2. 2024 dle předloženého materiálu

15/1642 7. 3. 2024
2. rozhodlo

zrušit dnem 8. 3. 2024 bod 10. usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019, kterým si zastupitelstvo kraje vyhradilo pravomoc rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje nad 200 tis. Kč u jednoho žadatele v kalendářním roce

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.