Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1644 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6594 ze dne 19. 2. 2024

15/1644 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1909/489 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Kopřivnice,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví města Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077;

kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci, a to:

6 ks zahrazovacích sloupků umístěných na betonové manipulační ploše,

5 ks stojanů na kola umístěných na betonové manipulační ploše,

6 ks multifunkčních ochranných mříží ke stromům umístěných na dlážděné žulové ploše pro pěší,

to vše umístěné na pozemku parc. č. 1909/446 v k. ú. a obci Kopřivnice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto movitých věcí,

z vlastnictví města Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077

c)    předat k hospodaření nemovité a movité věci uvedené v bodě 1 písm. a) a b) tohoto usnesení organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.